Plastikbloggen
 
 

 

PLASTIKKIRURGI

ÖVERARMSPLASTIK - ARMPLASTIK (LÅRLYFT) EFTER VIKTMINSKNING

Förändringar i vikt, åldrande samt även medfödda anlag kan orsaka mer eller mindre risk för att utveckla s.k gäddhäng på överarmarnas insidor eller ojämn och slapp hud på lårens insidor eller utsidor. Områdena får då ett nedhängande, droppformat utseende med lös hud. Träning kan stärka och förbättra underliggande muskulatur, men kan inte påverka överskottshuden nämnvärt, då den vanligen har dålig elasticitet samt det kan finnas överskott av underhudsfett i området.

I lindriga fall räcker det att fettsuga överarmen eller låren, i mer avancerade fall kombineras detta med en kirurgisk åtgärd eller man utför enbart den hudförminskande åtgärden. Operation innebär en s.k överamsplastik (Brachioplastik) på armen och /eller en lårplastik (Thigh-lift) på benen. Denna operation minskar överskottshud/ hängande hud och överskottsfett på överarmens eller lårens insida/ undersida, omformar huden och vävnaden så att den blir fastare i samt ger bättre kontur och rakare linjer och kanter med ett mer normalt och tilltalande utseende på överarmarna/ låren.

Snittet på armen lägges i milda fall endast uppåt armhålan, medan mer påtagligt förändrade gäddhäng kräver längre snitt längs insidan av överarmar, ibland ända ned till armbågen. Fett kan tas bort via snittet eller i kombination med en fettsugning.

 

Gäddhäng - Armplastik

klicka här mer information om armplastik från Plastikhusets websida