Plastikbloggen
 
 

 

PLASTIKKIRURGI

MANLIG BRÖSTFÖRSTORING - GYNEKOMASTI

Åtgärd: Förminska ett förstorat, kvinnoliknande bröst hos män via kombination av fettsugning samt borttagande av bröstkörtel och underhudsfett.

Operationstid: Ca 1- 1,5 timme Anestesi: Narkos eller lokalbedövning Sjukhusvård: Vanligen poliklinisk åtgärd. Biverkningar: Övergående blånad, svullnad, ömhet, känselnedsättning,svidande, brännande känsla.

Risker: Infektion. Vätske/ blodansamling. Hudskada. Ojämnheter, hängig hud eller veckning av huden efteråt. Asymmetrier. Pigmentförändringar i huden, kan bli permanenta om man solar för tidigt efter operation. Ärrbildning på djupet samt runt vårtgården. Ibland behov av ytterligare borttagande av vävnad eller hudområden.

Konvalescens: Åter till arbete inom 3-7 dgr. Hårdare aktivitet först efter 2-3 veckor. Svullnad och ojämnheter kan sitta kvar 3-6 månader! Bestående resultat: Vanligen permanent.

Bröstförstoring hos män = Gynecomasti. Hos både man och kvinna finns samma biologiska förutsättningar för utveckling av en bröstkörtel ur det bröstanlag som finns i den outvecklade vårtan. Orsakerna till skillnaderna i mängden bröstvävnad som bildas finns nästan helt i hormonerna, i första hand det "kvinnliga" östrogenet. Hos varje person av manskön som utsätts för svängningar i hormonspegeln, såsom under puberteten, eller vid intag av s.k. anabola preparat, finns risk för aktivering av bröstkörteln, något som kallas gynecomasti. Cirka 30 % av pojkarna får bröstutveckling under puberteten, men de flesta återbildas spontant utan behandling. Hos dem som utvecklar bröst under hormonbehandlingar är det däremot få som spontant återbildas och "brösten" blir oftast bestående. Gynekomasti kommer från grekiskan och betyder "kvinno-liknande bröst".

Tillståndet är relativt vanligt och drabbar mer eller mindre 40-60% av alla män. Det kan drabba endera eller bägge bröst. Vissa mediciner eller medicinska tillstånd kan orsaka tillståndet, men i de flesta fall kan man ej hitta någon direkt orsak.

 

bild gynekomasti

länk för mer information om bröstförminskning hos män från Plastikhusets webbsida