Plastikbloggen
 
 

 

PLASTIKKIRURGI

FETTSUGNING OLIKA DELAR PÅ KROPPEN

Åtgärd: Förbättra kroppsformen genom att suga bort fettansamlingar med slang och vacuummaskin, där bantning och träning inte ger några bra resultat. Görs ofta med s.k. "tumescent-teknik" - där området infiltreras med saltlösning och lokalanestesimedel före fettsugningen för att reducera blånader och svullnad efter operationen.

Vanliga områden som fettsuges är haka, kinder, hals, överarmar, övre delen av brösten, buk, stjärtpartier, höfter, lår, knän.

Operation: Utföres i lokalbedövning eller narkos och tar ca 1-2 timmar eller mer. Oftast utföres operationen polikliniskt, men omfattande operationer kan kräva övernattning.

Biverkningar: Övergående blånader, svullnad, nedsatt känsel, ömhet, brännande känsla och smärta. Temporärt vätskeflöde från hudöppningar.

Risker: Asymmetri och ojämnheter vilka dock kan behandlas med ny fettsugning. Hudveck och påsighet i huden kan uppstå om huden inte stramas upp som det var tänkt. Kan avhjälpas med kirurgi senare. Hypo- eller hyperpigmantering i huden. Hudskador. Vätskeutträde från operationsområde. Infektioner i området. Blodproppar.

Konvalescens: Tillbaka till arbete inom 3-5 dgr. 2 veckor tills mer påfrestande aktiviteter. Fullt återställd från svullnad och blånader är man först efter 1-6 månader eller mer. Resultatet blir permanent om man i efterförloppet sköter diet och kroppslig träning.

Fettsugning är en metod som hjälper till att "skulptera" kroppen genom att ta bort oönskat fett från specifika områden, ex. buk, höfter, lår, knän, armar, bröst och ansikte. Under de senaste årtionden har fettsugning, som också kallas "body-contouring" eller Liposkulptur förfinats betydligt. Nya tekniker som våta tekniker vid fettsugning etc. kan hjälpa oss plastikkirurger att ge patienten mer precisa resultat samt snabbare återhämtning.

Fastän ingen typ av fettsugning är ett substitut för diet och träning, kan dock metoden ta bort besvärliga fettansamlingar, vilka inte kan fås bort med vanliga viktminskningsmetoder. Positivt med fettsugning är också att borttaget fett minskar risken för att lägga på sig med nytt fett på opererade områden.

 

Bild fettsuga mage

länk för mer information om fettsugning från Plastikhusets webbsida